Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

 • 100%
 • 150%
 • 200%

Kontrasts

Viegli lasīt

drukāt

Latvijas Republikas prokuratūru vada ģenerālprokurors Juris Stukāns.

Prokuratūra ir tiesu varas institūcija, kas patstāvīgi veic uzraudzību pār likumības ievērošanu likumā noteiktās kompetences ietvaros.

Prokuratūras uzdevums ir reaģēt uz likuma pārkāpumu un nodrošināt ar to saistītās lietas izlemšanu likumā noteiktajā kārtībā.


Prokuratūras likums

Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludinājis Prokuratūras likumu.

Tajā iekļauti:

 • Prokuratūras uzdevumi, funkcijas un darbības principi;
 • Prokurora pilnvaras;
 • Prokuratūras uzbūve;
 • Prokuratūras darbinieki;
 • Prokuratūras pārraudzībā esošās valsts iestādes;
 • Prokuratūras darbības nodrošināšana;
 • Prokurora atlīdzība un garantijas;
 • Latvijas Republikas pārstāvība Eirojustā, attiecīgo amatpersonu
 • apstiprināšana un norīkošana;
 • Eiropas prokurors un Eiropas deleģētais prokurors;
 • Prokuratūras simboli.

Prokurori

Prokurors savus lēmumus pieņem patstāvīgi un vienpersoniski. 

Prokurors pamatojas uz savu pārliecību un likumiem, ievērojot:

 • personu vienlīdzību likuma un tiesas priekšā,
 • nevainīguma prezumpciju,
 • patiesību un likumību.

Savā darbībā prokurors ir neatkarīgs no citu valsts varu un pārvaldi realizējošo institūciju vai amatpersonu ietekmes un pakļaujas tikai likumam.

Viņa likumīgās prasības ir obligātas visām personām Latvijas Republikas teritorijā.

Prokurora amats nav savienojams ar piederību pie partijām vai citām politiskām organizācijām.

Mītiņi, piketi un citas akcijas prokuratūras iestāžu telpās ir aizliegti.


Prokuratūras misija ir nodrošināt likumību un taisnīgumu, kā arī aizsargāt personu un valsts tiesības un likumīgās intereses.

Prokuratūras vīzija:

Prokuratūra – neatkarīga, profesionāla, efektīva un mūsdienīga tiesu varas institūcija, kura kalpo sabiedrībai.

Prokuratūras vērtības:

 • Godprātība
 • Profesionalitāte
 • Neatkarība
 • Taisnīgums
 • Vienlīdzība
 • Sadarbība

Prokuratūra ir vienīgā kriminālvajāšanas iestāde valstī.

Mūsdienās Latvijas Republikas prokuratūras darbība ir nemitīgā attīstībā.

To ietekmē gan Eiropas Savienības tiesību sistēmas attīstības procesi, gan mūsdienu tehnoloģijas.


Simboli:

Prokurora zvērests (svinīgais solījums).

 • Prokurors pēc iecelšanas amatā dod zvērestu (svinīgo solījumu).
 • Prokurora zvērestu (svinīgo solījumu) pieņem ģenerālprokurors.

Prokurora tērps un amata zīme

 • Prokurori, pildot pienākumus, valkā prokurora tērpu ar tam piestiprinātu amata zīmi.

Ģerbonis

Prokuratūras ģerbonis iekļauts Ģerboņu reģistrā, norādot Latvijas Republikas prokuratūru kā ģerboņa īpašnieku.

 • Ģerbonī purpura krāsas vairogā ietverta grāmata ar paragrāfa zīmi kreisajā pusē, kurai pāri ir augšup pavērsts zobens.
 • Virs vairoga puslokā izvietotas trīs zvaigznes.
 • Ģerboņa turētāji ir ērgļi zelta krāsā, kas balstās uz sudraba lentes ar devīzi - Dura lex, sed lex.

Vēsture

Latvijas Republikas prokuratūra ir izveidota 1990.gada 26.septembrī, pieņemot likumu “Par prokurora uzraudzību Latvijas Republikā.

Likums stājās spēkā ar tā pieņemšanas dienu un noteica:

 • prokuratūras organizācijas un darbības galvenos principus;
 • prokuroru pilnvaras.

Adrese: Kalpaka bulvāris 6, Rīga
Tālrunis: 67044400
E-pasts: pasts@lrp.gov.lv
Darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8.30 līdz 17.00

Atpakaļ