Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Sabiedrības informēšana par atklātiem pārkāpumiem saistībā ar trauksmes cēlēja iesniegumiem

drukāt

2019.gada 27.novembris

Ģenerālprokuratūrā tika saņemts pseidonimizēts trauksmes cēlāja ziņojums par to, ka prokurors, pabeidzot pirmstiesas kriminālprocesu, vairākām kriminālprocesā iesaistītām personām izsniedza dokumentus, kas satur ziņas par personu datiem.

Par trauksmes cēlāja ziņojumā norādītā iespējami pieļautā  pārkāpuma apstākļiem tika veikta pārbaude, kurā secināts, ka prokurors kriminālprocesā nolaidīgi pildījis prokurora amata pienākumus, kā rezultātā pārkāpis Kriminālprocesa likuma 375.panta trešajā daļā noteikto, t.i., nav nodrošinājis, ka ar informāciju par kriminālprocesā iesaistīto personu (izņemot personu, kurai ir tiesības uz aizstāvību) dzīvesvietu un telefona vai cita sakaru līdzekļa numuru (adresi) var iepazīties tikai amatpersonas, kuras veic kriminālprocesu, kā arī nav izpildījis Kriminālprocesa likuma 412.panta trešās daļas 1.punktā noteiktās prasības, ka apsūdzētajam vai viņa aizstāvim izsniedz tiesai nododamās krimināllietas materiālu kopijas, kas attiecas uz viņam izvirzīto apsūdzību un viņa personību.

Prokuroru atestācijas komisija izvērtēja prokurora pieļauto disciplināro pārkāpumu un sniedza atzinumu par disciplinārsoda piemērošanu. Prokuroram par nolaidību, pildot amata pienākumus, ģenerālprokurors piemēroja disciplinārsodu – piezīme.

Atpakaļ