Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Fizisko personu datu apstrāde prokuratūrā

drukāt
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. un 14. pantu, Latvijas Republikas prokuratūra informē, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa atlases norisi, un iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Republikas prokuratūra, kontaktinformācija: Kalpaka bulvāris 6, Rīga, LV-1801.
Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. un 14. pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz adresi datudrosiba@lrp.gov.lv.
 
Informācija, kas sniedzama darba meklētājiem par personas datu apstrādi, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1 13.pantu

Atpakaļ