Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

E-lieta

drukāt

Kas ir e-lieta?

Tā ir vienota platforma, efektīvs izmeklēšanas un tiesvedības elektroniskais process, kuru izmantojot samazinās izmeklēšanas un tiesvedības termiņi, kā arī tiek nodrošināta lielāka procesu caurspīdība.

Lai šos mērķus sasniegtu, tika izstrādāta “E-lietas” programma, kas ietver vairāku dažādu informācijas sistēmu attīstību un savstarpējo sadarbību, lai panāktu:

  • kriminālprocesa, administratīvā procesa un civilprocesa, kā arī administratīvo pārkāpumu procesa materiālu digitalizāciju, veicinot to pieejamību;
  • materiālu padarīšanu elektroniski pieejamu gan procesā iesaistītajām iestādēm, gan privātpersonām e-pakalpojumu veidā, veicinot iestāžu sadarbību un mazinot birokrātisko slogu gan valsts iestādēm, gan privātpersonām;
  • esošu datu uzglabāšanas un apmaiņas risinājumu pilnveidošanu, vairojot informācijas sistēmu funkcionalitāti, kas ceļ iesaistīto iestāžu darba efektivitāti.

Kopš brīža, kad tiesībsargājošajās iestādēs tiks saņemta informācija par likumpārkāpumu līdz brīdim, kad kriminālprocess tiks nosūtīts prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai, procesuālie dokumenti, kā arī nepieciešamās informācijas aprite ar citām iestādēm, piemēram, prokuratūras, ekspertīžu iestādēm, notiks elektroniski.

Projekta ietvaros tiks uzlabota arī saziņa ar procesā iesaistītām personām – cietušajiem, lieciniekiem, aizdomās turētām personām, sniedzot iespēju iepazīties ar lietas materiāliem e-vidē.

Infografika "Kas ir e-lieta?"

Atpakaļ