Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Eirojusts

drukāt

Eirojusts ir Eiropas Savienības institūcija, kas nodibināta 2002. gadā, lai veicinātu un uzlabotu ES dalībvalstu kompetento tiesu varas iestāžu sadarbību, izmeklējot un izvirzot apsūdzības lietās par smagiem pārrobežu un organizētiem noziegumiem, piemēram, terorismu, cilvēku tirdzniecību, narkotiku tirdzniecību, krāpšanu un noziedzīgā ceļā iegūtas naudas legalizāciju.  

Eirojustam ir pilnvaras lūgt dalībvalstu kompetentās iestādes izmeklēt konkrētus nodarījumus un ierosināt konkrētas lietas, atzīt, ka viena dalībvalsts atrodas konkrētā nodarījuma izmeklēšanai vai apsūdzības izvirzīšanai izdevīgākā pozīcijā nekā cita valsts, koordinēt kompetento iestāžu darbu, izveidot apvienoto izmeklēšanas grupu, kā arī sniegt Eirojustam tā uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju.

Eirojusta sastāvā ir 28 nacionālie pārstāvji, pa vienam no katras ES dalībvalsts, un to pastāvīgā darbavieta atrodas Hāgā.

Latvijas pārstāve Eirojustā ir Dagmāra Skudra.

Vairāk par Eirojustu ŠEIT


Aktuālā informācija par Eirojusta kontakttīklu trešajās valstīs (2022. gada 11. novembrī) 
Inforgrafika Eurojust sadarbība ar trešajām valstīm


Eirojust 2021. gada pārskats (ENG)

Eirojust 2020. gada pārskats (ENG)

Eirojust 2019. gada pārskats (ENG)

Informatīvs izdevums par Eirojust

Eirojusta pārskats par Eiropas Savienības Tiesas (EST) judikatūru lietās par Eiropas apcietinājuma lēmumu (marts, 2020) (angļu valodā)

Kopsavilkums par Eirojusta pārskatu par Eiropas Savienības Tiesas (EST) judikatūru lietās par Eiropas apcietinājuma lēmumu (marts, 2020) (latviešu valodā)

Informācija par Eirojusta kontakttīklu trešajās valstīs

Eirojusta sadarbība ar trešajām valstīm (infografika - EN)

Jaunas fokusa grupas izveide sadarbības stiprināšanai cīņā ar migrantu nelikumīgu ievešanu (infografika - EN)

 

 

 

Atpakaļ