Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Ziņošana par noziedzīgu nodarījumu

drukāt

Ikviens (ES valstspiederīgais vai trešās valsts pilsonis, privātpersona vai juridiska persona) var ziņot EPPO par noziedzīgu nodarījumu, ja ir pamatotas aizdomas, ka ir pastrādāts noziedzīgs nodarījums, kas skar ES finanšu intereses.

Apraksts kā ziņot EPPO par noziedzīgu nodarījumu un tīmekļa veidlapa ziņojuma iesniegšanai pieejama https://www.eppo.europa.eu/lv/zinosana-eppo-par-noziedzigu-nodarijumu

Atpakaļ