Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Nacionālais eksperts

drukāt

Eiropas Savienības Padomes 36. panta komiteja 2005. gada 8. jūlijā sēdē, izskatot jautājumu par apvienoto izmeklēšanas grupu izmantošanas veicināšanu, nolēma ierosināt Eiropas Savienības dalībvalstīm iecelt nacionālos ekspertus, kuru uzdevums būtu darboties kā nacionālajiem kontaktpunktiem, sniedzot teorētisku un praktisku palīdzību kompetento iestāžu amatpersonām apvienoto izmeklēšanas grupu izveidošanā.

No Latvijas Republikas puses par nacionālo ekspertu apvienoto izmeklēšanas grupu jautājumos tika nozīmēts Ģenerālprokuratūras Darbības kontroles un starptautiskās sadarbības departamenta prokurors:

Pāvels Lukojanovs (tel. 67044813, fakss: 67044449, e-pasts: Pavels.Lukojanovs@lrp.gov.lv).

Kopējo izmeklēšanas grupu rokasgrāmata

Atpakaļ