Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Eiropas deleģētie prokurori

drukāt

Eiropas deleģētie prokurori rīkojas EPPO vārdā savās attiecīgajās dalībvalstīs, un viņiem ir tādas pašas pilnvaras kā valsts prokuroriem attiecībā uz izmeklēšanu, kriminālvajāšanu un lietu nodošanu tiesai. Eiropas deleģētie prokurori var arī pildīt funkcijas kā valsts prokurori tiktāl, ciktāl tas neliedz viņiem īstenot savus pienākumus saskaņā ar regulu.

Eiropas prokuratūras kolēģija ar 2021.gada 21.aprīļa lēmumu par 4 Eiropas deleģētu EPPO prokuroru iecelšanu Latvijas Republikā nolēma iecelt zemāk norādītās personas par EPPO Eiropas deleģētiem prokuroriem uz 5 gadu termiņu:

Igors Gerasimins - Prokuratūras funkciju īstenošanas koordinācijas nodaļas prokurors, Eiropas deleģētais prokurors;

Krišjānis Rudzītis - Rīgas tiesas apgabala prokuratūras virsprokurora vietnieks, Eiropas deleģētais prokurors;

Sigita Saulīte - Korupcijas apkarošanas koordinācijas nodaļas prokurore, Eiropas deleģētais prokurors;

Dainis Šteinbergs - Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras prokurors, Eiropas deleģētais prokurors.

Eiropas deleģēto prokuroru veikto izmeklēšanu un kriminālvajāšanu uzrauga Eiropas prokurori, kuri var konkrētā lietā arī sniegt norādījumus Eiropas deleģētajiem prokuroriem, kad tas ir nepieciešams izmeklēšanas vai kriminālvajāšanas efektīvai norisei vai tiesiskuma interesēs, vai lai nodrošinātu EPPO saskaņotu darbību. Cieši konsultējoties ar Eiropas deleģētajiem prokuroriem, Eiropas prokurori pārrauga EPPO uzdevumu īstenošanu savās attiecīgajās dalībvalstīs, kā arī saskaņā ar regulu un EPPO reglamentu nodrošina, lai visa attiecīgā informācija no Centrālā biroja tiktu sniegta Eiropas deleģētajiem prokuroriem un otrādi.

Eiropas prokurori rīkojas EPPO vārdā un atrodas Luksemburgā.

Eiropas Savienības Padome 2020.gada 27.jūlijā par Latvijas pārstāvi Eiropas prokurora amatā uz 6 gadu termiņu ir apstiprinājusi Gati Doniku.

 

Atpakaļ