Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls krimināllietās

drukāt

Ģenerālprokuratūra kopā ar Tieslietu ministriju no Latvijas puses ņem dalību Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla krimināllietās darbā, kas ir vērsts uz informācijas un viedokļu apmaiņu starp Eiropas Savienības dalībvalstīm krimināltiesiskās sadarbības ietvaros un tiešu kontaktu dibināšanu starp Eiropas Savienības dalībvalstu kompetento institūciju amatpersonām. Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls sniedz ieskatu Eiropas Savienības dalībvalstu likumdošanā saistībā ar Eiropas Savienības dokumentu ieviešanu katrā dalībvalstī.

Minētā tīkla ietvaros nacionālā korespondenta funkcijas veic Tieslietu ministrija. Savukārt, Ģenerālprokuratūras pārstāvji veic Tīkla nacionālo kontaktpunktu pienākumus.

No Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras puses par nacionāliem  kontaktpunktiem Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklā krimināllietās ir nozīmēti Ģenerālprokuratūras Darbības kontroles un Starptautiskās sadarbības departamenta prokurori:

Mārcis Viļums  (tel. 67044420, fakss: 67044449, e-pasts: Marcis.Vilums@lrp.gov),

Agrita Valce (tel. 67044866, fakss: 67044449, e-pasts: Agrita.Valce@lrp.gov.lv),

Ieva Paeglīte (tel. 67044525, fakss: 67044449, e-pasts: Ieva.Paeglite@lrp.gov.lv)

Atpakaļ