Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Aizvadīta starptautiskā konference “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas izmeklēšana un kriminālvajāšana”

12/02/2024

Šā gada 7. un 8. februārī, norisinājās starptautiska konference par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas (NILL) izmeklēšanu un kriminālvajāšanu. Konferencē vienuviet pulcējās krimināltiesību nozares praktiķi un jomas eksperti no Latvijas un ārvalstīm, lai labāk izprastu jaunus virzienus, tendences, metodoloģijas, pieejas un izaicinājumus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanā un apkarošanā. Konferenci organizēja prokuratūra sadarbībā ar Amerikas Savienoto Valstu (ASV) un Lielbritānijas vēstniecībām. Konferences programma tika izstrādāta, gatavojoties Moneyval 6. novērtēšanas kārtai un ņemot vērā Moneyval 5. novērtēšanas kārtas ietvaros Latvijai izteiktās rekomendācijas 7. rīcības virzienā "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšana un kriminālvajāšana" (IO7) un 8. rīcības virzienā "Konfiskācija" (IO8).

Konferencē vienkopus klātienē pulcējās vairāk nekā 130 jomas eksperti no dažādām tiesībaizsardzības iestādēm – prokuratūras, Valsts policijas, Militārās policijas, Finanšu izlūkošanas dienesta, Valsts drošības dienesta, Iekšējās drošības biroja, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, Valsts ieņēmumu dienesta un tiesām. Tāpat klātienē tika pārstāvēts arī Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu departaments, Igaunijas prokuratūra, Apvienotās Karalistes iekšlietu ministrija un citas institūcijas. Lai sniegtu iespēju konferences norisi vērot iespējami lielākam interesentu lokam, abām pasākuma norises dienām tika nodrošināta tiešraide. Attālināti konferenci vēroja vēl 941 dalībnieks.

Konferenci atklāja ģenerālprokurors Juris Stukāns, kurš pateicās visiem kolēģiem un ārvalstu ekspertiem, kuri dalās pieredzē par tik nozīmīgu tēmu kā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršana un apkarošana. ”Šodien Latvija, salīdzinot ar citām valstīm, var priecāties par izpratni, mehānismu un cilvēkiem, kuri spēj adekvāti reaģēt uz šāda veida noziegumiem,” sacīja ģenerālprokurors Juris Stukāns.

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mihails Papsujevičs norādīja: "Piesakoties Moneyval novērtēšanas sestajai kārtai, Latvija ir paveikusi nozīmīgu darbu un ieguldījusi ievērojamus resursus, lai stiprinātu finanšu sektora uzraudzību un pilnveidotu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas tiesisko regulējumu. Neskatoties uz to, ka ir izveidojusies stabila tiesu prakse tiesību normu piemērošanā, kas nosaka mantas noziedzīgās izcelsmes pierādīšanas standartu un prezumpciju, joprojām šajās lietās pastāv problēmas ar pamatojumu mantas īpašās konfiskācijas veida noteikšanai."

“Latvijas finanšu nozares kapitālais remonts bija valsts reputācijas un goda lieta, kas devis iespēju izveidot stipru finanšu noziegumu novēršanas sistēmu un Latvijai kļūt par pirmo Moneyval dalībvalsti, kas sekmīgi izpildījusi visas FATF rekomendācijas," norādīja iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis.

Tāpat klātesošos uzrunāja Lielbritānijas vēstnieks Latvijā Pols Brumels (Paul Brummell) un ASV vēstnieks Latvijā Kristofers Robinsons (Christopher Robinson). 

Pirmā konferences diena tika veltīta diskusijām par tiesībaizsardzības iestāžu un sabiedrības savstarpējām gaidām NILL apkarošanā un novēršanā. Tāpat ar prezentācijām par NILL apkarošanu un novēršanu, kā arī subjektu pienākumiem NILL novēršanā uzstājās Latvijas un ārvalstu eksperti. Katras prezentācijas beigās bija iespējams uzdot interesējošos jautājumus, kā arī, lai veicinātu kopējo sadarbību un vairotu viedokļu apmaiņu, tika organizētas atvērtās diskusijas. Īpaša uzmanība tika pievērsta institūciju sadarbības mehānismiem un starptautiskajai pieredzei NILL noziegumu atklāšanā.

Savukārt otrajā dienā eksperti dalījās ar pieredzes stāstiem NILL izmeklēšanā un pilnveidoja savas zināšanas ar visaptverošiem uzdevumiem darba grupās. Uzdevumi tika veidoti saistībā ar stand-alonetendencēm. Pēc praktisko uzdevumu veikšanas katra darba grupa prezentēja savus secinājumus par doto situāciju, kur to vērtēja, analizēja un savas rekomendācijas un ieteikumus sniedza pārējie semināra dalībnieki. 

Tāpat konferences ietvaros 9. februārī noritēja slēgta formāta apmācības ASV ekspertu vadībā, kur galvenā uzmanība tika veltīta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas metodoloģijai un naudas atmazgāšanas lietu pierādīšanai. 

Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas koordinācijas nodaļas virsprokurors Juris Juriss norāda: “Efektīvai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanai un apkarošanai ir nepieciešama savlaicīga institucionāla un starptautiskā sadarbība, finanšu iestāžu efektīva uzraudzība, mūsdienīgu tehnoloģisko risinājumu plaša pielietošana, kā arī izmeklētāju, prokuroru un tiesnešu nepārtraukta izglītošanās šajā jomā. Šādas konferences ir būtiska platforma, kurā eksperti var dalīties ar zināšanām un pieredzi, lai uzlabotu mehānismus cīņai pret noziedzību un nodrošinātu taisnīgu un efektīvu tiesiskās sistēmas darbību.”

Ka atzina dalībnieki, tad konferences laikā ir notikusi domu, viedokļu, diskusiju un risinājumu ģenēze starp izmeklētājiem, prokuroriem un tiesnešiem. Ir gūtas daudzas jaunas atziņas, kuras iespējams ieviest praksē.


*stand alone gadījumu, t.i., kad tiešā mantas izcelsme nav zināma