Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Aktualitātes

Publicēts 02/06/2023

Tiesai nodota krimināllieta par naudas līdzekļu izkrāpšanu no Rīgas valstspilsētas pašvaldības meitas uzņēmuma un to legalizēšanu

Attēls: Tiesai nodota krimināllieta par naudas līdzekļu izkrāpšanu no Rīgas valstspilsētas pašvaldības meitas uzņēmuma un to legalizēšanu

2023. gada 2. jūnijā Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūras prokurors tiesai nosūtīja krimināllietu, kurā pie kriminālatbildības saukta fiziska persona par krāpšanu un naudas līdzekļu legalizēšanu un divi Rīgas valstspilsētas pašvaldības meitas uzņēmuma valdes locekļi par valsts amatpersonas bezdarbību un dienesta pilnvaru pārsniegšanu, kā arī piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanai juridiskajai personai par tās labā fiziskās personas izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem.

Saskaņā ar apsūdzībām starp Rīgas valstspilsētas pašvaldības meitas uzņēmumu un juridisko personu tika noslēgti vairāki līgumi par sabiedrisko attiecību pakalpojumu sniegšanu. Juridiskās personas pārstāvis iesniedza Rīgas valstspilsētas pašvaldības meitas uzņēmumam līgumu izpildi pamatojošus dokumentus, apzinoties, ka sabiedrisko attiecību pakalpojumi netika faktiski veikti, kā arī faktiski veiktie sabiedrisko attiecību pakalpojumi netika veikti šī uzņēmuma interesēs. Par uzņēmuma līgumu izpildes uzraudzību un kontroli atbildīgais Rīgas valstspilsētas pašvaldības meitas uzņēmuma valdes loceklis, neveicot savus pienākumus, apstiprināja juridiskās personas pārstāvja iesniegtos rēķinus, kā rezultātā no Rīgas valstspilsētas pašvaldības meitas uzņēmuma juridiskās personas labā tika izkrāpti naudas līdzekļi 43 076 eiro apmērā. Savukārt citam Rīgas valstspilsētas pašvaldības meitas uzņēmuma valdes loceklim apsūdzība celta par rēķina parakstīšanu, pārkāpjot savu pilnvarojumu.

Apsūdzētā fiziskā persona juridiskās personas kontā iegūtos naudas līdzekļus izmantoja privātmājas būvniecībai, tādējādi legalizējot naudas līdzekļus 25 000 eiro apmērā.

Krimināllieta izskatīšanai nodota Ekonomisko lietu tiesai.

Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr viņas vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

Ieva Šomina
Latvijas Republikas prokuratūras
Administratīvā direktora dienesta
Komunikācijas un sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja
Tālrunis: 67044586
e-pasts: Ieva.Somina@lrp.gov.lv

Atpakaļ