Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Aktualitātes

Publicēts 30/03/2022

Prokuratūra uzsāk kārtējo pārbaudi par reliģiskas organizācijas darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām

Attēls: Prokuratūra uzsāk kārtējo pārbaudi par reliģiskas organizācijas darbības  atbilstību normatīvo aktu prasībām

2022. gada 28. un 29. martā portālā „TVNET” publicēti divi raksti „TVNET pēta ⟩ Kas patiesībā notiek aiz Jehovas liecinieku sektas durvīm? Jāņa Folkmaņa stāsts” un „TVNET pēta ⟩ „Dievam būtu jānosarkst par šādu savu kalpu dzīvesveidu.” Bijušo jehoviešu Intas un Ivetas pieredze”. Pieejamais publikāciju saturs dod pamatu secinājumam, ka reliģiskās organizācijas „Jehovas liecinieki” darbība, iespējams, ir pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmi un citiem normatīvajiem aktiem, tās darbība, iespējams, apdraud sabiedrisko kārtību, personu veselību un tikumību.

Saskaņā ar Reliģisko organizāciju likuma 4. panta otro daļu nevienai personai savas reliģiskās pārliecības dēļ nav tiesību neievērot likumus, bet šā likuma 18. panta otrā un trešā daļa paredz, ka reliģiskās organizācijas darbību, pamatojoties uz tiesas nolēmumu, var izbeigt, ja tā ir pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmi, citiem normatīvajiem aktiem vai statūtiem (satversmi, nolikumu), ja reliģiskā organizācija aicina citus neievērot likumu, ja reliģiskā organizācija ar savu darbību (mācību) apdraud demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrisko mieru un kārtību, kā arī citu personu veselību un tikumību. Pieteikumu tiesā var iesniegt tikai ģenerālprokurors.

Prokuratūras likuma 16. panta otrās daļas 1. punkts nosaka, ka prokuroram ir pienākums veikt nepieciešamos pasākumus personu un valsts tiesību un likumīgo interešu aizsardzībai, ja ģenerālprokurors vai virsprokurori atzīst šādas pārbaudes nepieciešamību.

Ar 2022. gada 30. marta ģenerālprokurora pienākumu izpildītāja rezolūciju Ģenerālprokuratūras Darbības kontroles un starptautiskās sadarbības departamenta Prokuratūras funkciju īstenošanas koordinācijas nodaļas prokuroram uzdots veikt pārbaudi par reliģiskās organizācijas „Jehovas liecinieki” darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Prokuratūra atgādina, ka 2020. gada 23. martā ģenerālprokurors Vidzemes rajona tiesā iesniedza prasības pieteikumu par reliģiskās organizācijas „Pirmā Evanģēliskā Jēzus draudze” darbības izbeigšanu sakarā ar to, ka organizācijas darbībā konstatējami Latvijas Republikas Satversmē definēto cilvēka pamattiesību pārkāpumi, kā arī pēc prokuratūrā  veiktās pārbaudes par reliģiskās organizācijas „Jaunā paaudze” darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām 2021. gada 10. novembrī Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesai iesniegts prasības pieteikums par reliģiskās organizācijas „Evaņģēlisko kristiešu baznīcas „Jaunā paaudze” Rīgas draudze” un reliģiskās organizācijas „Evaņģēlisko kristiešu baznīca „Jaunā paaudze”” darbības izbeigšanu.

Vienlaikus prokuratūra vērš uzmanību, ka gadījumos, ja kādas personas vai personu apvienības darbībās konstatējama prettiesiska rīcība, atbilstoši prettiesiskās rīcības raksturam nepieciešams vērsties kompetentajā tiesībsargājošā iestādē.

*Attēlam ilustratīva nozīme

Ieva Šomina
Latvijas Republikas prokuratūras
Konsultante – sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: 67044586
e-pasts: Ieva.Somina@lrp.gov.lv

Atpakaļ