Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Aktualitātes

Publicēts 02/11/2022

Prokuratūra saukusi pie kriminālatbildības divas personas saistībā ar ugunsgrēku Rīgā, Merķeļa ielā, kurā bojā gāja 9 cilvēki

Attēls: Prokuratūra saukusi pie kriminālatbildības divas personas saistībā ar ugunsgrēku Rīgā, Merķeļa ielā, kurā bojā gāja 9 cilvēki

2022. gada 28. oktobrī Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokurors pieņēma lēmumu saukt pie kriminālatbildības divas personas saistībā ar 2021. gada 28. aprīlī daudzīvokļu namā Merķeļa ielā 8, Rīgā, notikušo ugunsgrēku, kur tika īstenota nereģistrēta saimnieciskā darbība – izmitināšanas pakalpojumu sniegšana par atlīdzību.

Saskaņā ar apsūdzību abi vīrieši, savstarpēji vienojoties, nolēma paplašināt iepriekš jau uzsākto saimniecisko darbību, kas saistīta ar cilvēku izmitināšanas pakalpojumu sniegšanu par maksu Rīgas pilsētas teritorijā. Kopīgi īstenojot ieplānoto, peļņas gūšanas nolūkā abas personas nolēma iegādāties divus nekustamos īpašumus, pēc kā veikt pārbūvi, lai tajos vienlaikus varētu izmitināt lielu cilvēku skaitu, nodrošinot viņu uzturēšanos atsevišķās telpās.

Viens no apsūdzētajiem pēc otra pamudinājuma vienpersoniski iegādājās divus blakus esošos dzīvokļu īpašumus, kurus vēlāk nodeva otra apsūdzētā lietošanā, kurš organizēja un vadīja dzīvokļu patvaļīgas, nesaskaņotas pārbūves darbus, apvienojot abus dzīvokļus, pielāgojot un izveidojot tajos 34 atsevišķas telpas (istabiņas), lai vienlaikus būtu iespējams izmitināt 34 līdz 68 personas, tādējādi izveidojot hosteli.

Lai varētu nodrošināt sekmīgu uzņēmējdarbību un piesaistīt klientus, kuri par atlīdzību varētu izmantot naktsmītnes pakalpojumus, viens no apsūdzētajiem ar dažādu personu starpniecību ievietoja sludinājumus ceļojumu, saziņas un sludinājumu platformās internetā.

Laika periodā no 2020. gada marta līdz 2021. gada 28. aprīlim viens no apsūdzētajiem, nereģistrējot saimniecisko darbību un nenorādot tās jomu, nodarbojās ar izmitināšanas pakalpojumu sniegšanu fiziskām personām. Tādā veidā viņš veica sistemātiskas darbības par atlīdzību un guva ienākumus, no kuriem netika nomaksāts nodoklis, tādējādi nodarot valsts budžetam ievērojamus zaudējumus.

Minētajā laika periodā viens no apsūdzētajiem, zinot, ka viņam piederošajā īpašumā veikta patvaļīga pārbūve un tajā darbojas hostelis, būdams atbildīgs par ugunsdrošības noteikumu ievērošanu, neveica attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktos pasākumus, lai nodrošinātu ugunsdrošību visā viņam piederošajā īpašuma daļā Merķeļa ielā 8, Rīgā.

2021. gada 28. aprīļa rītā vienā no hosteļa istabiņām izcēlās ugunsgrēks, kā rezultātā no dažādām ar ugunsgrēku tieši saistītām traumām – ķermeņa un elpceļu termiskiem apdegumiem, saindēšanos ar tvana gāzi un degšanas produktiem – iestājās astoņu cilvēku nāve un vēl viena persona no gūtajiem miesas bojājumiem mira medicīnas iestādē.

Ugunsgrēka rezultātā tika iznīcinātas hosteļa iemītnieku personīgās mantas vairāk nekā 5500 eiro vērtībā. Tāpat tika iznīcināts arī daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas īpašnieku kopībai piederošais ēkas divslīpju jumts ar visām tā konstrukcijām, nodarot materiālo kaitējumu 47 788 eiro apmērā.

Apsūdzētie saukti pie kriminālatbildības par tādiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas paredz atbildību gan par uzņēmējdarbības veikšanu bez reģistrēšanas, radot būtisku kaitējumu, gan par ugunsdrošības noteikumu tīšu pārkāpšanu, kā rezultātā iestājusies vairāku cilvēku nāve.

Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr viņas vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

Foto: LTV Ziņu dienests

Ieva Šomina
Latvijas Republikas prokuratūras
Konsultante – sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: 67044586
e-pasts: Ieva.Somina@lrp.gov.lv

Atpakaļ