Latvijas Republikas Prokuratūra

 

Dura lex, sed lex!

Prokuratūra ir tiesu varas institūcija, kas patstāvīgi veic uzraudzību pār likumības ievērošanu likumā noteiktās kompetences ietvaros. Prokuratūras uzdevums ir reaģēt uz likuma pārkāpumu un nodrošināt ar to saistītās lietas izlemšanu likumā noteiktajā kārtībā.

Publicēts 02/03/2021

Paātrinātā procesa kārtībā apsūdzētajam nosaka sodu

2021. gada 25. februārī Daugavpils tiesa paātrinātā procesa kārtībā – 24 stundu laikā no noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīža – notiesāja kādu vīrieti un sodīja par transportlīdzekļa vadīšanu bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, atrodoties alkohola ietekmē, un izvairīšanos no tiesību ierobežošanas soda izciešanas.  

Lasīt vairāk
Publicēts 01/03/2021

Apmierina virsprokurora protestu lietā par nekustamā īpašuma, kuram zemesgrāmatā reģistrēta atzīme par aresta uzlikšanu un vairāku kreditoru piedziņas atzīmes, atsavināšanu

Senāts 2021. gada 25. februārī apmierināja Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta virsprokurora protestu lietā par izpildu raksta izsniegšanu šķīrējtiesas sprieduma piespiedu izpildei.

Lasīt vairāk
Publicēts 01/03/2021

Turpinās prokuratūras struktūrvienību reorganizācija Latvijas reģionos

Prokuratūra informē, ka nolūkā nodrošināt racionālu valsts budžeta līdzekļu izmantošanu, kā arī radīt vienmērīgāku prokuroru darba slodzes sadalījumu, veikta prokuroru darba prioritāšu izvērtēšana un konstatēta nepieciešamība optimizēt atsevišķu rajona līmeņa prokuratūras struktūrvienību darbu.

Lasīt vairāk

INFORMĀCIJA