Latvijas Republikas Prokuratūra

 

Dura lex, sed lex!

Prokuratūra ir tiesu varas institūcija, kas patstāvīgi veic uzraudzību pār likumības ievērošanu likumā noteiktās kompetences ietvaros. Prokuratūras uzdevums ir reaģēt uz likuma pārkāpumu un nodrošināt ar to saistītās lietas izlemšanu likumā noteiktajā kārtībā.

Publicēts 03/06/2020

Par desmit Ecstasy tablešu realizāciju vairāk kā pieci gadi cietumā

2020.gada 8.maijā Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa apstiprināja Narkotiku nelikumīgas aprites noziegumu apkarošanas prokuratūras prokurora un apsūdzētā vienošanos par apsūdzētā sodīšanu ar brīvības atņemšanu uz pieciem gadiem un vienu mēnesi, kā arī probācijas uzraudzību uz vienu gadu par to, ka persona neatļauti iegādājās, glabāja psihotropo vielu lielā apmērā un narkotisko vielu realizācijas nolūkā, un neatļauti realizēja psihotropo vielu.

Lasīt vairāk
Publicēts 02/06/2020

Izsludināta pieteikšanās Cēsu rajona prokuratūras virsprokurora amatam

Atbilstoši Prokuratūras likuma 34.panta trešajā daļā noteiktajam Latvijas Republikas Prokuratūra informē, ka tiek plānots aizpildīt Cēsu rajona prokuratūras virsprokurora amata vakanci.


Personas, kuras atbilst Prokuratūras likuma 34.panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām un vēlas pretendēt uz šo amatu, tiek aicinātas nosūtīt pieteikuma vēstuli Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta virsprokuroram līdz 2020.gada 19.jūnijam.

 

Lasīt vairāk
Publicēts 01/06/2020

Turpinās projekta „Prokuratūras informācijas sistēmas attīstība” ieviešana

Latvijas Republikas Prokuratūra (Prokuratūra) un Centrālā finanšu un līguma aģentūru (CFLA) 2018. gada 16.martā noslēdza vienošanos par Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējuma piešķiršanu projekta Nr.2.2.1.1/17/I/010 „Prokuratūras informācijas sistēmas attīstība” īstenošanai. Projekts tiek ieviests projektu programmas “E-lieta: izmeklēšanas un tiesvedības procesu pilnveide” 1.posma ietvaros.
Lasīt vairāk

INFORMĀCIJA